Hizmetlerimiz

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

İşletmelerde İSG (İş Sağlığı ve İş Güvenliği) mevzuatı kapsamında firmalara yapılan çalışmalar;

 • İş Yeri Hekimliği Hizmetleri
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri
 • Sağlık Memuru Hizmetleri
 • İşe giriş muayeneleri
 • Periyodik Muayeneler
 • Risk Analizi Hizmetleri Acil Durum Planlaması
 • İş Yeri Ortam Ölçümleri
 • Periyodik Test ve Kontroller
 • Sağlık Aracı Hizmetleri
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM HİZMETLERİ

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği alınması gereken eğitimler;

 • Genel Konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 • Sağlık Konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

 • Teknik Konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma