Hakkımızda

SGİ OSGB Eğitim Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleriyle, iş yerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlamasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla kurulmuştur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla risk değerlendirmesi gerçekleştirilmesi, acil durum planlarının hazırlanması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gibi birçok yükümlülük 1 Ocak 2013 tarihiyle yürürlüğe girmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’ nun mülga 81. Maddesi hükümlerinin devamı niteliğinde olan bu maddeler, her iki Kanunun da ilgili hükümleri gereğince, 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için İş Kanunu’ nun yayım yılı olan 2003’ ten bu yana yürütülmektedir. 50’ den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli firmalar 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanını bünyelerinde bulundurma veya OSGB’ den hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir. Az tehlikeli işyerleri içinde 1 Temmuz 2016’ da İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanını bünyelerinde bulundurma veya OSGB’ den hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.

SGİ OSGB Eğitim Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 733 Belge Numarası ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir. 

 

 

SGİ OSGB EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. OLARAK;

İlkelerimiz

 • Müşteri bilgi ve belgelerinin gizliliğine riayet;
 • İş ahlak ve kurallarına riayet;
 • Mesleki kurallara riayet;
 • Sözleşme kurallarına riayet;
 • Tarafsızlık kurallarına riayet;
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması;
 • Sürekli takip ve yeniliklerden müşterileri haberdar etme;
 • Hizmet süresine riayet etme.

 

Görevlerimiz

 • Hizmet verdiğimiz firmaların meydana gelebilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önceden belirleyerek kaza sıklık oranını düşürmek,
 • 6331 sayılı Kanunda yer alan yönetmelikler hakkında firmaları bilgilendirmek ve tesiste gerekli çalışmaları yapmak,
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlık Hizmeti vermiş olduğumuz firmalarda yıllık programda belirlenen tarihlere uygun olarak yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri eğitimleri tehlike sınıfına göre yıllık eğitim planında belirtilen tarihlerde firma çalışanlarına vermek,
 • Firmalara yılsonu değerlendirme raporunu hazırlamak.